Du skal logge ind for at skrive en note

Skomagerværksted fra 1583. Skomagerfaget var dengang et håndværk uden nogen form for maskiner. Billedet stammer fra skomagernes lavshus i Odense. Det er et af de ældste billeder, der findes af almindeligt hverdagsliv i Danmark.

Møntergården, Odense/Gyldendals Billedarkiv

Skomagerværksted fra 1583. Skomagerfaget var dengang et håndværk uden nogen form for maskiner. Billedet stammer fra skomagernes lavshus i Odense. Det er et af de ældste billeder, der findes af almindeligt hverdagsliv i Danmark.

Møntergården, Odense/Gyldendals Billedarkiv

Mennesket har altid betjent sig af teknologi, men selve ordet 'teknologi' er relativt nyt. Det har kun været brugt på dansk i godt 200 år. Det samme gælder ordet 'teknik'.

At disse nye ord opstod og blev udbredt, hænger sammen med at man i slutningen af 1700-tallet begyndte at forholde sig til sin omverden på en mere systematisk og bevidst måde.

Det var en udvikling der så småt begyndte i 1500-tallet – i den sidste del af det vi kalder Renæssancen. Det kan du læse mere om længere fremme i i IBogen, men ganske kort: det var en udvikling der gjorde videnskaben uafhængig af den katolske kirke og Bibelens ord.

Og når man skabte en ny videnskab, blev man naturligvis også nødt til at skabe – eller genopfinde – nogle ord der kunne beskrive den ny virkelighed. Paradoksalt nok fandt man mange af disse ord ved at gå tilbage i tiden – til den græske oldtid før vor tidsregning.

Du skal logge ind for at skrive en note

Téchnë og lógos

Ordet 'teknologi' er et sådant ord. Det kommer af de græske ord 'téchnë' og 'lógos'. Det første betyder kunst og håndværk, det andet ord, tanke og fornuft. Samlet kan man altså sige, at teknologi betyder ‘læren om det dygtige håndværk’.

Ordet er kommet til Danmark via Frankrig og Tyskland, og det kendes første gang i Danmark i 1799.

Ganske vist er moderne teknologi noget med komplicerede maskiner og avancerede produktions- og udviklingsmetoder, men det er jo fortsat menneskers dygtige og snilde håndværk, der forbedrer og udvikler maskinerne og de nye metoder og processer.

Du skal logge ind for at skrive en note

Teknologi - årgang 1799

videnskabelig lære om, beskrivelse af en kunst, et håndværk og lign. ell. (og) af måden, hvorpå den (det) udøves; nu næsten kun: videnskabelig lære om de i naturen forekommende råmaterialers egenskaber, om disse materialers forarbejdelse til brugsgenstande og om de fremgangsmåder og hjælpemidler, ved hvilke forarbejdelsen, forædlingen finder sted.

Pædagogen Frederik Christian Schouboe 1799. Det er det ældste kendte danske eksempel på brug af ordet 'teknologi'. Der er her brugt moderne retskrivning.

Du skal logge ind for at skrive en note

Teknologi og teknik

I daglig tale bruges ordene 'teknik' og 'teknologi' ofte lidt i flæng. Det skyldes måske at ordet 'teknik' har ændret betydning. Tidligere skelnede man mellem maskiner og processer på den ene side og viden herom på den anden side.

Det første kaldte man teknik, det andet (ligesom F. C. Schouboe i citatet ovenfor) teknologi – i øvrigt i fuld overensstemmelse med betydningen af de græske ord 'téchnë' og 'téchnëlógos'. Men i dag kalder man begge dele teknologi.

Ordet ‘teknik’ bruges derimod nu til at beskrive den konkrete måde, man gør det på. Man kan således udføre en handling eller fremstille et produkt med både en god eller en dårlig teknik – også selvom den teknologi man har til rådighed, er fuldstændig identisk!

Denne skelnen viser sig tydeligt i forskellen på de to htx-fag teknologi og teknik. Det første handler om, hvordan man generelt udvikler og fremstiller produkter, mens det andet mere snævert handler om på hvilken måde, man gør det. Eller som der står i læreplanen: "Teknikfaget omfatter teknologiens anvendelse".

Du skal logge ind for at skrive en note

Spørgsmål til introduktionen

  1. Ordene’ teknik’ og ’teknologi’ kommer ligesom mange ord inden for teknologi og videnskab fra Grækenland. Hvad kan være forklaringen på det?
  2. Kender du andre ord der ligesom ’teknologi’ ender på ’logi’. Hvilke? Og hvad betyder logi-endelsen her?
  3. Udtrykket 'teknologi' er i dansk kun lidt 200 år gammelt. Havde man ikke teknologi før?
  4. Er et mikroskop et stykke teknik eller et stykke teknologi – og hvad med et rensningsanlæg eller en flyvemaskine?
Du skal logge ind for at skrive en note
ISBN: 9788761628077. Copyright forfatterne og Systime A/S 2018