Kort beskrivelse

iBogen behandler den teknologiske udviklingshistorie i et globalt perspektiv, men med hovedvægt på udviklingen i Europa og Danmark.

Peder Meyhoff
Underviser i dansk, teknologihistorie og kommunikation/IT på htx i Århus. Cand. mag. i dansk, historie og informations-videnskab.

Peter Mouritsen
Arkivar ved Silkeborg arkiv. Cand. mag. i historie og russisk.

ISBN: 9788761628077. Copyright forfatterne og Systime A/S 2018